เกร็ดรอยไทย

ทำยังไงให้รู้ว่าเห็ดมีพิษ

ไข่ไก่เสีย รู้ได้อย่างไร
ทำอย่างไรให้ครัวของคุณปราศจากเชื้อโรค
เลือกหม้อถูกใจ ใช้งานถูกวิธี


 เห็ด ถือว่าเป็นผักที่อร่อยชนิดหนึ่งแต่ก็มีพิษร้ายแรงเหมือนกันซึ่งบางทีหากรับประทานเห็ดที่มีพิษเข้าไปแล้วรักษาไม่ทันอาจทำให้ถึงแก่ชีวิตได้ หากท่านใดที่ไม่ทราบว่าเห็ดนั้นคือเห็ดอะไรมีพิษหรือไม่ เรามีวิธีการทดสอบว่าเห็ดมีพิษหรือไม่ โดยเวลาที่เราต้มเห็ดให้นำข้าวเหนียวที่นึ่งเสร็จแล้วใส่ลงไปในหม้อต้มนิดหน่อยแล้วสังเกตว่าข้าวเปลี่ยนเป็นสีดำหรือไม่หากข้าวเปลี่ยนเป็นสีดำแสดงว่าเห็ดมีพิษ หากข้าวมีสีตามปกติแสดงว่าเห็ดไม่มีพิษค่ะ