รอยไทย

ครบเครื่องทุกรสชาติ ใครทำก็อร่อย

รอยไทย

ครบเครื่องทุกรสชาติ ใครทำก็อร่อย

Massaman Curry Soup

Curry from Iran that is popular in Muslim. The tastes of  curry are salty.