ติดต่อสำนักงาน

สำนักงานใหญ่ ท่าเตียน
ที่อยู่ อาคารเทพผดุงพร 392/56-57 ซอยปรีชาพาณิชย์ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ส่วนกลาง +66(0) 2622-3434 (auto)
ศูนย์บริการลูกค้า +66(0) 2622-3838
สำนักประชาสัมพันธ์ +66(0) 2622-3737
โทรสาร +66(0) 2226-1829
สายงานขายและการตลาด +66(0) 2226-1829
ฝ่ายขายต่างประเทศ export@ampolfood.com
แผนกประชาสัมพันธ์ pr@ampolfood.com
แผนที่ ดาวน์โหลดแผนที่
โรงงานพุทธมณฑลสาย 5
ที่อยู่ 57 หมู่ 3 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73220
โทรศัพท์ +66(0) 2497-9111
โทรสาร +66(0) 2420-4781
อีเมล์ factory@ampolfood.com
แผนที่ ดาวน์โหลดแผนที่
โรงงานราชบุรี
ที่อยู่ ต.ดอนกระเบื้อง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
โทรศัพท์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
โทรสาร อยู่ระหว่างดำเนินการ
อีเมล์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
แผนที่ อยู่ระหว่างดำเนินการ
ศููนย์วิจัยโภชณาการอำพลฟูดส์
ที่อยู่ อาคารศูนย์วิจัยโภชนาการอำพลฟูดส์ 57 หมู่ 3 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73220
โทรศัพท์ +66(0) 2811-8550-3
โทรสาร +66(0) 2420-4781
อีเมล์ อยู่ระหว่างดำเนินการ